Այս ամենը տեղադրում ենք Linux և Windows սերվերային օպերացիոն համակարգերի վրա  

Mail Server

Mail Server + Mail Client , Postfix+Dovecot, Exim+Dovecot (+ DKIM)

Web Server

Nginx+php-fpm, Apache, nginx+apache, apache+nginx, mysql, mariadb + phpmyadmin + վեբ սերվերի անհրաժեշտ բոլոր կոմպոնենտները

DNS Server

DNS Սերվերների տեղադրում, գրաֆիկական ռեժիմով կառավարելու հնարավորությամբ