Մոնտաժում / Տեղակայում / Տեղադրում

  • Անլար համակարգչային ցանցերի
  • Ինտերնետ հեռախոսակապի (VOIP) սարքավորումների
  • Մալուխային կապի ցանցերի
  • Օպտիկամանրաթելային կապի գծերի
  • Կորպորատիվ համակարգչային ցանցերի
  • Տեզային համակարգչային ցանցերի
  • TV ցանցերի և կայանների